Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện 10 Năm On-Going
68 lượt đọc 2 bình chọn Sakura1360
Đọc truyện (Shortfic) [HopeGa] Call Me! Full
16,270 lượt đọc 1,269 bình chọn MinHana136
Đọc truyện (VMin)/(TaeMin) Last Love On-Going
10,432 lượt đọc 915 bình chọn MinHana136
Đọc truyện Funny BTS Full
199,409 lượt đọc 22,187 bình chọn MinHana136
Đọc truyện xả ảnh angel of death On-Going
12,519 lượt đọc 789 bình chọn Amyluna1360
Đọc truyện My Vampire Full
303 lượt đọc 4 bình chọn sara1303
Đọc truyện sách tô màu của amy On-Going
6 lượt đọc 0 bình chọn Amyluna1360
Đọc truyện Yêu tinh đánh nhau On-Going
4 lượt đọc 0 bình chọn Sakura1360
Đọc truyện [Yoonmin] Đồ chơi tình dục On-Going
0 lượt đọc 0 bình chọn Linhsuga1362013
Đọc truyện Chấp niệm On-Going
0 lượt đọc 0 bình chọn Sakura1360