Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện CaichetcuanguoiTayTang Full
139 lượt đọc 1 bình chọn minhtam90
Đọc truyện quysoncanhsach Full
61 lượt đọc 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện Tam Thiên Tự On-Going
738 lượt đọc 4 bình chọn minhtam90
Đọc truyện Vui học Tiếng Anh On-Going
286 lượt đọc 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện kinh tứ niệm xứ On-Going
128 lượt đọc 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện 214 bộ chữ Hán On-Going
437 lượt đọc 6 bình chọn minhtam90
Đọc truyện kinhHiềnNhân On-Going
102 lượt đọc 1 bình chọn minhtam90
Đọc truyện CỔ HUẤN On-Going
515 lượt đọc 1 bình chọn minhtam90
Đọc truyện according to the buddha's teachings On-Going
50 lượt đọc 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện 214 bộ chữ Hán thơ On-Going
3,572 lượt đọc 3 bình chọn minhtam90
Đọc truyện kinh nghiệm học tiếng anh On-Going
215 lượt đọc 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện ĐẠI BÁT NIẾT BÀN KINH TRỰC CHỈ ĐỀ CƯƠNG On-Going
140 lượt đọc 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện [VKook] [Threeshot] Em yêu anh! Anh yêu ai? Full
3,946 lượt đọc 391 bình chọn _leeminhtam99
Đọc truyện [VKook] [NC- 17] Luật sư xin đừng cãi em! On-Going
2,104 lượt đọc 346 bình chọn _leeminhtam99
Đọc truyện [VKook] [NC- 17] Anh chỉ muốn có con với em! On-Going
109,617 lượt đọc 12,758 bình chọn _leeminhtam99