Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Vẫn chỉ là một cái khốn đốn nữ phụ... On-Going
229 lượt đọc 28 bình chọn linhh_mintt
Đọc truyện Tình yêu của anh...em có còn xứng đáng? On-Going
199 lượt đọc 19 bình chọn linhh_mintt
Đọc truyện Những câu truyện kết SE On-Going
9,246 lượt đọc 218 bình chọn _minhh_anhh_
Đọc truyện [JinYeong] Chỉ muốn em quay về! On-Going
46 lượt đọc 9 bình chọn __minhhanhh__
Đọc truyện Thiết kế bìa truyện cho các em đọc giả. On-Going
12,223 lượt đọc 404 bình chọn LanHoDiep134