Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [ONESHOT][TaeHyungxYou]Hối Hận Full
39 lượt đọc 8 bình chọn jessicajarrell2811
Đọc truyện 【学习中文】HỌC TIẾNG TRUNG On-Going
6,743 lượt đọc 520 bình chọn tonganh0921
Đọc truyện Nhàn On-Going
106 lượt đọc 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện moh On-Going
93 lượt đọc 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện bl On-Going
626 lượt đọc 4 bình chọn soul2811
Đọc truyện 1017 On-Going
274 lượt đọc 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện nguyên On-Going
116 lượt đọc 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện chốn xưa On-Going
92 lượt đọc 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện Chốn cũ YunJae On-Going
566 lượt đọc 4 bình chọn soul2811
Đọc truyện lucky lyrics On-Going
23 lượt đọc 0 bình chọn soul2811
Đọc truyện enticement yunjae On-Going
650 lượt đọc 1 bình chọn soul2811