Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Võng du chi Siêu Cấp Vú Em full Full
5,759 lượt đọc 20 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Cao sơn mục trường END Full
4,278 lượt đọc 21 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Bát quái lô dã phong cuồng full Full
3,125 lượt đọc 14 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Bá đế ma dục full Full
5,714 lượt đọc 15 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Siêu cấp linh khí FULL Full
6,054 lượt đọc 21 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Mỹ Nữ Toàn Thu Chi Phong Lưu Tu Chân FULL Full
1,933 lượt đọc 3 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Tiêu dao thần y end Full
1,728 lượt đọc 7 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Sống lại mang cái Thần không gian On-Going
3,340 lượt đọc 14 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện siêu cấp ngọc tiền hệ thống On-Going
9,894 lượt đọc 46 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Đào bảo Vương On-Going
3,634 lượt đọc 16 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Trọng sinh khắp nơi hoàng kim full On-Going
3,763 lượt đọc 21 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Ngu nhạc thiên FULL On-Going
5,202 lượt đọc 25 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện tùy thân không gian full On-Going
11,384 lượt đọc 86 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Bá thiên Thiếu soái end Full
3,481 lượt đọc 6 bình chọn jbkyoreil
Đọc truyện Trọng Sinh Chi Tuyệt Thế Thiên Kiêu On-Going
10,187 lượt đọc 46 bình chọn jbkyoreil