Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Trời Đất Tác Thành - Tang Giới Full
56,476 lượt đọc 1,326 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Trọng sinh chi ngốc phu quân - Phượng Vân Full
27,126 lượt đọc 1,357 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Ảnh Vệ Xuyên Không - Bản Sắc Full
13,927 lượt đọc 554 bình chọn huyenntrangg28
Đọc truyện Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương On-Going
37,253 lượt đọc 1,032 bình chọn huyenntrangg28