Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Đồ Lùn ! Em Là Của Tôi On-Going
160,508 lượt đọc 6,197 bình chọn ht_nhi
Đọc truyện Death note (Light_novel) Full
6,332 lượt đọc 178 bình chọn AsakoNatsume9
Đọc truyện All you need is kill (Light_novel) Full
6,400 lượt đọc 90 bình chọn AsakoNatsume9
Đọc truyện Thiếu Kiệt_Nhã Ái Full
355 lượt đọc 42 bình chọn NgcNhuDng
Đọc truyện Không lời tựa - KhunFany Full
4,903 lượt đọc 16 bình chọn Hat_cat_nho
Đọc truyện Vượt qua nghìn năm yêu chàng On-Going
11,812 lượt đọc 25 bình chọn violet_nh0xgl
Đọc truyện Gekkou (Light_novel) Full
9,287 lượt đọc 159 bình chọn AsakoNatsume9
Đọc truyện Nguyệt Trầm Ngâm On-Going
3,943 lượt đọc 14 bình chọn violet_nh0xgl
Đọc truyện (12 chòm sao) Thương On-Going
1,000 lượt đọc 113 bình chọn hieukhiet_nhan
Đọc truyện Đại Thanh ngủ phi On-Going
2,964 lượt đọc 2 bình chọn violet_nh0xgl
Đọc truyện LƯU LY BÀN NHƯỢC HOA On-Going
2,188 lượt đọc 0 bình chọn violet_nh0xgl