Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện |JUNGKOOK| IMAGINE| BOYFRIEND On-Going
217,375 lượt đọc 20,287 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [ SHORTFIC - IMAGINE ] TAEHYUNG || You ( = i) √ Full
3,182 lượt đọc 261 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMAGINE || BTS] V || The girl next class On-Going
11,869 lượt đọc 1,277 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | • produce 101ss2 • imagine • | boyfriend squad On-Going
3,588 lượt đọc 390 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | Vampire! BTS | IMAGINE | BLOODMATE On-Going
1,727 lượt đọc 149 bình chọn gureumine356
Đọc truyện BTS SUGA √ you, me and her √ On-Going
537 lượt đọc 65 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMAGINE] Những Ngày Như Thế... On-Going
358 lượt đọc 41 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Longfic - T] Nothing Like You - Orange Marmalade On-Going
471 lượt đọc 8 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMA] [ iKON] Apology On-Going
556 lượt đọc 52 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [BTS IMAGINE] [Jungkook] [SE] I love you Full
618 lượt đọc 35 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Oneshort] [Seventeen - Gyuhao] Khi Kim Mingyu ghen Full
2,234 lượt đọc 130 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Đoản văn] Some is true On-Going
81 lượt đọc 2 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Oneshort] [SEVENTEEN - Gyuhao] Ra dáng nằm trên On-Going
557 lượt đọc 53 bình chọn gureumine356