Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện |JUNGKOOK| IMAGINE| BOYFRIEND On-Going
271,792 lượt đọc 24,207 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [ SHORTFIC - IMAGINE ] TAEHYUNG || You ( = i) √ Full
5,701 lượt đọc 416 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMAGINE || BTS] V || The girl next class On-Going
17,396 lượt đọc 1,679 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | Vampire! BTS | IMAGINE | BLOODMATE On-Going
2,876 lượt đọc 262 bình chọn gureumine356
Đọc truyện | • produce 101ss2 • imagine • | boyfriend squad On-Going
5,815 lượt đọc 532 bình chọn gureumine356
Đọc truyện BTS SUGA √ you, me and her √ On-Going
717 lượt đọc 73 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMAGINE] Những Ngày Như Thế... On-Going
396 lượt đọc 44 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [IMA] [ iKON] Apology On-Going
569 lượt đọc 52 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Longfic - T] Nothing Like You - Orange Marmalade On-Going
496 lượt đọc 8 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [BTS IMAGINE] [Jungkook] [SE] I love you Full
724 lượt đọc 41 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Oneshort] [Seventeen - Gyuhao] Khi Kim Mingyu ghen Full
2,313 lượt đọc 133 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [BTS IMAGINE - SHORTFIC ] TAEHYUNG || Some On-Going
191 lượt đọc 24 bình chọn gureumine356
Đọc truyện [Đoản văn] Some is true On-Going
85 lượt đọc 2 bình chọn gureumine356