Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [hunhan] Chuyện ngoại tình On-Going
808 lượt đọc 114 bình chọn exoluyen
Đọc truyện [Oneshort/chanbaek]💗Ghen💗 Full
313 lượt đọc 35 bình chọn exoluyen
Đọc truyện Sư đồ luyến Full
3,189 lượt đọc 117 bình chọn _TichNham_
Đọc truyện Chiến luyến tuyết Full
43,677 lượt đọc 67 bình chọn n_n_leo_sama
Đọc truyện Phản ứng hóa học [XiuChen] Full
6,301 lượt đọc 662 bình chọn VirgoEXOL
Đọc truyện Truyện Tranh:Hỷ Hỷ Quả ( Sư đồ luyến) On-Going
34,006 lượt đọc 407 bình chọn Rikaido
Đọc truyện [Longfic/ Ngược][Chanbaek] Đồng tính luyến ái On-Going
26,599 lượt đọc 2,108 bình chọn exol_namnam
Đọc truyện [Full] Sư Phụ Rất Sắc A Full
10,068 lượt đọc 438 bình chọn TaLaSimon
Đọc truyện Bách Luyện Thành Tiên On-Going
85,056 lượt đọc 197 bình chọn MaximilianIV
Đọc truyện [Threeshot] [ChanBaek] [H văn] Đêm tân hôn Full
59,467 lượt đọc 2,186 bình chọn bichthuyexol
Đọc truyện Luyện Kim Cuồng Triều full Full
89,363 lượt đọc 524 bình chọn pykarai
Đọc truyện tận thế tiên luyện full On-Going
9,865 lượt đọc 45 bình chọn shelly_shiny
Đọc truyện [ChanBaek] Apple Full
1,800 lượt đọc 251 bình chọn anhanhcbs0461
Đọc truyện Tiên Luyện Chi Lộ full Full
54,092 lượt đọc 191 bình chọn pykarai