Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [VKook] [NC- 17] Anh chỉ muốn có con với em! On-Going
109,617 lượt đọc 12,758 bình chọn _leeminhtam99
Đọc truyện [VKook] [Threeshot] Em yêu anh! Anh yêu ai? Full
3,946 lượt đọc 391 bình chọn _leeminhtam99
Đọc truyện [VKook] [NC- 17] Luật sư xin đừng cãi em! On-Going
2,104 lượt đọc 346 bình chọn _leeminhtam99
Đọc truyện (12 Chòm sao ) Tiểu Yêu, Nàng Dám Trốn?!! On-Going
15,170 lượt đọc 679 bình chọn Thanhthanhtam99
Đọc truyện (12 Chòm Sao) Tình Yêu Vô Hình On-Going
30,418 lượt đọc 1,329 bình chọn Thanhthanhtam99
Đọc truyện CaichetcuanguoiTayTang Full
139 lượt đọc 1 bình chọn minhtam90
Đọc truyện quysoncanhsach Full
61 lượt đọc 0 bình chọn minhtam90
Đọc truyện Chiếc Áo Máu Full
3 lượt đọc 0 bình chọn HoaLinhTriu
Đọc truyện anhtam On-Going
62 lượt đọc 0 bình chọn anhtam99
Đọc truyện anhtam55 On-Going
32 lượt đọc 0 bình chọn anhtam99
Đọc truyện anhtam22 On-Going
26 lượt đọc 0 bình chọn anhtam99
Đọc truyện anhtam11 On-Going
25 lượt đọc 0 bình chọn anhtam99
Đọc truyện anhtamm On-Going
35 lượt đọc 0 bình chọn anhtam99
Đọc truyện anhtam33 On-Going
23 lượt đọc 0 bình chọn anhtam99
Đọc truyện anhtam44 On-Going
68 lượt đọc 0 bình chọn anhtam99