Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [JOYRI COLLECTION] Full
3,164 lượt đọc 330 bình chọn ___Zyn
Đọc truyện [ONESHOT | 4Minute] Obsession Full
1,220 lượt đọc 42 bình chọn ___Zyn
Đọc truyện Talking To Myself [YeRene|ReneRi] On-Going
73 lượt đọc 17 bình chọn ___Zyn