Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Ngự Nữ Tâm Kinh On-Going
2,448 lượt đọc 3 bình chọn kufitcb123
Đọc truyện [SHORTFIC | SoAh] Xin lỗi, chị yêu em... Full
2,341 lượt đọc 70 bình chọn ___Zyn
Đọc truyện Thần Điêu Du Hiệp On-Going
1,518 lượt đọc 3 bình chọn kufitcb123
Đọc truyện [SHORTFIC | Red Velvet] Ruthless Full
1,961 lượt đọc 152 bình chọn ___Zyn
Đọc truyện (All Kook )  Trả giá On-Going
3,154 lượt đọc 454 bình chọn anminney
Đọc truyện (All V) (XK) Thay đổi On-Going
508 lượt đọc 83 bình chọn anminney
Đọc truyện Ma Đao Lệ Ảnh On-Going
1,229 lượt đọc 2 bình chọn kufitcb123
Đọc truyện 2Yoon | Under The Rain Full
113 lượt đọc 12 bình chọn ___Zyn
Đọc truyện [Longfic]Nghịch lý song song-Monday Couple||Gary-Jihyo On-Going
9,832 lượt đọc 142 bình chọn Zynnie999_MC
Đọc truyện [OneShot | 2Yoon] Hay là chúng ta yêu nhau nhé! Full
1,451 lượt đọc 33 bình chọn ___Zyn
Đọc truyện [Oneshot | Red Velvet] Ai Thê Thảm Hơn Ai?? Full
880 lượt đọc 71 bình chọn ___Zyn
Đọc truyện [ONESHOT | TWICE - 97LINE] CHEERLEADER Full
708 lượt đọc 89 bình chọn ___Zyn
Đọc truyện [2Shot] Nơi nào đó chỉ có hai chúng ta... Full
1,037 lượt đọc 27 bình chọn ___Zyn