Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện l IMAGINE l [ BTS ] On-Going
198,505 lượt đọc 11,603 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện Tình Yêu Idol On-Going
6,619 lượt đọc 357 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [ BTS x ARMY ] 당신을 사랑 해요! On-Going
1,194 lượt đọc 110 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện Blog Zynnier 💚 On-Going
1,607 lượt đọc 123 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [ PD101 x Fan ] Kang Daniel là đồ Quái Vật On-Going
531 lượt đọc 36 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện BANGTAN STYLE On-Going
417 lượt đọc 26 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [VKOOK] [ SE ] SAVE ME On-Going
66 lượt đọc 7 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện l IMAGINE l [ BTS/ Suga ] [ 17+ ] Sugar Free On-Going
4,863 lượt đọc 210 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [ TRANS ] [ IMAGINE ] [ 18+ ] jkk HAVE SEX On-Going
2,975 lượt đọc 138 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [ BTS ] 50 Câu Chuyện Cười On-Going
691 lượt đọc 64 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện l BTS l [ 18+ ] MESSENGER On-Going
19,711 lượt đọc 974 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [Shortfic|Yulsic] Mistake Full
7,877 lượt đọc 231 bình chọn ___Zyn
Đọc truyện Ngự Nữ Tâm Kinh On-Going
2,448 lượt đọc 3 bình chọn kufitcb123