Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện l IMAGINE l [ BTS ] On-Going
69,942 lượt đọc 4,064 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [ BTS x ARMY ] 당신을 사랑 해요! On-Going
401 lượt đọc 79 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện Yêu Phải Idol On-Going
2,628 lượt đọc 223 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện BANGTAN STYLE On-Going
198 lượt đọc 14 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện BangTan and Zynnier On-Going
372 lượt đọc 48 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [ TRANS ] [ IMAGINE ] [ 18+ ] jkk HAVE SEX On-Going
1,251 lượt đọc 88 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện l IMAGINE l [ BTS/ Suga ] [ 17+ ] Sugar Free On-Going
788 lượt đọc 65 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện [ BTS ] 50 Câu Chuyện Cười On-Going
380 lượt đọc 47 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện (All Kook )  Trả giá On-Going
1,322 lượt đọc 307 bình chọn zynney
Đọc truyện l BTS l [ 18+ ] MESSENGER On-Going
8,425 lượt đọc 438 bình chọn Zynnier_y
Đọc truyện (All kook) [XK] Lục đại thiếu gia. HÃY ĐỢI ĐẤY On-Going
12,461 lượt đọc 1,115 bình chọn zynney
Đọc truyện Ngự Nữ Tâm Kinh On-Going
2,395 lượt đọc 3 bình chọn kufitcb123
Đọc truyện [SHORTFIC | SoAh] Xin lỗi, chị yêu em... Full
2,314 lượt đọc 70 bình chọn Zynizer