Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Chuyên mục thông báo của Yuu Shikachino On-Going
4 lượt đọc 1 bình chọn Yuu_Shikachino
Đọc truyện PHÉP TẮC CỦA QUỶ - GIRLNE YA (QUÁCH NI) On-Going
17,908 lượt đọc 82 bình chọn yuu_shatashy
Đọc truyện [YooSu] Cấm Khu Mê Tình (Hoàn) Full
353 lượt đọc 4 bình chọn Yuu_san
Đọc truyện Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn On-Going
1,093,881 lượt đọc 47,241 bình chọn Luu_shi_shi
Đọc truyện [ Test cho BôngGòn_Team ] It's you Full
25 lượt đọc 2 bình chọn YuuaKigiragi
Đọc truyện 💋12 Chòm Sao💋 High School Zodiac On-Going
476 lượt đọc 56 bình chọn Yuu_Sagit_1712
Đọc truyện [ Close ] Yuu Shop: Nhận Tìm Ảnh On-Going
12,756 lượt đọc 2,128 bình chọn _Yuu_Otakashi_
Đọc truyện ... On-Going
9,637 lượt đọc 141 bình chọn 8manHikigaya
Đọc truyện Gửi ảnh tới các hội On-Going
1,339 lượt đọc 139 bình chọn _Shion_Yuu_