Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [VKook-NC17] Quản gia! Xin đừng lạnh lùng! On-Going
796,125 lượt đọc 72,686 bình chọn Tuongot641
Đọc truyện [NamJin-Text] BFF Full
2,828 lượt đọc 584 bình chọn Tuongot641
Đọc truyện [HopeMin-H] Rượu và sữa dâu. On-Going
20,399 lượt đọc 2,305 bình chọn Tuongot641
Đọc truyện [VKook-NC] Teach me!!! On-Going
10,981 lượt đọc 1,608 bình chọn Tuongot641
Đọc truyện Bảng tin của Tiệm Tương Ớt. On-Going
12,373 lượt đọc 1,966 bình chọn Tuongot641
Đọc truyện [VKook-NC17] Mục Tiêu. On-Going
9,989 lượt đọc 815 bình chọn Tuongot641
Đọc truyện [VKook-Longfic] Demon Hunter On-Going
4,330 lượt đọc 646 bình chọn Tuongot641
Đọc truyện [VKook-NC17] Last Night Full
13,522 lượt đọc 889 bình chọn Tuongot641
Đọc truyện [VKook] Anh Đào Nở Giữa Ngày Đông. Full
2,436 lượt đọc 358 bình chọn Tuongot641
Đọc truyện [VKook-NC 17] [One Shot] Đại Úy, Xin Anh Tha Cho! Full
12,497 lượt đọc 1,144 bình chọn Tuongot641
Đọc truyện [VMin] You Never Walk Alone. Full
1,840 lượt đọc 223 bình chọn Tuongot641
Đọc truyện [VKook-Oneshot] Doll(s). Full
4,446 lượt đọc 577 bình chọn Tuongot641
Đọc truyện [HopeMin] Hộp Thư Của Thượng Đế. Full
2,507 lượt đọc 474 bình chọn Tuongot641
Đọc truyện [LongFic] [BTS-GIRL]Tôi Là Anti Fan On-Going
420 lượt đọc 56 bình chọn Vivian1504