Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Hajung - Chỉ một người On-Going
160 lượt đọc 19 bình chọn TrcPhmNguyn
Đọc truyện Hajung Muôn Năm - Anh yêu em Junghwa Full
827 lượt đọc 40 bình chọn TrcPhmNguyn
Đọc truyện Hoa Anh Đào Rơi On-Going
6 lượt đọc 0 bình chọn MinhAnhPhmNguyn