Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [Khải Nguyên][Chuyển Ver] Nhà có thai phụ Full
1,313 lượt đọc 227 bình chọn TracyRy
Đọc truyện [Khải Nguyên][Chuyển Ver] Đây là tình yêu sao ? On-Going
524 lượt đọc 107 bình chọn TracyRy
Đọc truyện Tâm sự On-Going
82 lượt đọc 42 bình chọn TracyRy
Đọc truyện [Re-up][Fanfic][Khải Nguyên] ĐẦU HẠ On-Going
118 lượt đọc 30 bình chọn TracyRy
Đọc truyện [Khải Nguyên][Chuyển Ver] Có Em Bên Đời On-Going
117 lượt đọc 41 bình chọn TracyRy
Đọc truyện [Khải Nguyên][Chuyển ver] Mỹ Nam Nhân On-Going
117 lượt đọc 39 bình chọn TracyRy