Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Nam chính?? Nữ chính?? CÚT !!!! On-Going
56,823 lượt đọc 4,087 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện Là nữ phụ có gì không tốt !!!? On-Going
26,419 lượt đọc 2,128 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện Bổn Cung Là Nữ Phụ !!!? On-Going
7,574 lượt đọc 871 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện Ái Thê Của Đế Vương On-Going
1,186 lượt đọc 107 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện Ngọa Vương Lê Long Đĩnh On-Going
25 lượt đọc 4 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện Chấp Niệm On-Going
26 lượt đọc 6 bình chọn Runcaca13
Đọc truyện (Shortfic) [HopeGa] Call Me! Full
14,530 lượt đọc 1,168 bình chọn MinHana136
Đọc truyện [Longfic][HanSica] YÊU EM Full
3,229 lượt đọc 132 bình chọn HanSica123
Đọc truyện  Jerza [ 18+ ] On-Going
15,438 lượt đọc 304 bình chọn jerza132
Đọc truyện ¤ Series Drabbles ¤ Chanyeol x Hyelin. Full
2,100 lượt đọc 206 bình chọn HanSica1904
Đọc truyện ¤ Sehun x Junghwa ¤ Side To Side. Full
4,000 lượt đọc 421 bình chọn HanSica1904
Đọc truyện A Hạnh 153 - 232 On-Going
2,638 lượt đọc 5 bình chọn magnolia1314
Đọc truyện Tiểu Khả ký lục On-Going
1,319 lượt đọc 4 bình chọn sasa135718