Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - SÂU SẮC YÊU EM. Full
4,868 lượt đọc 324 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - THIS IS THE KEY TO MY HOUSE Full
7,644 lượt đọc 469 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHOI. Full
7,813 lượt đọc 345 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - MY PROFESSOR Full
13,687 lượt đọc 605 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - DON JUAN CỦA EM. On-Going
3,207 lượt đọc 396 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - THANKS BOO On-Going
5,354 lượt đọc 280 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - SWIM On-Going
8,539 lượt đọc 419 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - CHO NHỮNG NGÀY ĐÃ QUA. On-Going
3,965 lượt đọc 299 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - TIFFANY KHÔNG THÍCH ĐIỀU NÀY On-Going
7,751 lượt đọc 371 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - UNFOLLOW On-Going
6,348 lượt đọc 355 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - CHỜ EM On-Going
4,979 lượt đọc 269 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - GHEN On-Going
25,129 lượt đọc 749 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - QUÀ CỦA TAEYEON On-Going
8,113 lượt đọc 385 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - Chín điều Tiffany yêu nhất. On-Going
6,590 lượt đọc 452 bình chọn PracticalVirgo