Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - CƯỠNG TÌNH Full
119,015 lượt đọc 3,404 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - KIM TỔNG ĐẾN RỒI Full
59,251 lượt đọc 2,215 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - MÀU TÍNH Full
49,688 lượt đọc 3,180 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [LONGFIC] TAENY - ENAMORARSE On-Going
128,281 lượt đọc 12,091 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [LONGFIC] TAENY - KOMOREBI On-Going
31,783 lượt đọc 5,116 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SERIES DRABBLES - TAENY] - LIKE, LOVE, HAHA, WOW, SAD. On-Going
133,323 lượt đọc 28,861 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - MẸ ƠI CỐ LÊN! Full
99,703 lượt đọc 4,698 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [THREESHOT] TAENY - TÀ LỎN TÌNH YÊU Full
24,662 lượt đọc 1,785 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI. On-Going
25,020 lượt đọc 3,581 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - DOKIDOKI. On-Going
42,720 lượt đọc 4,437 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - TÁM MƯƠI KÍ TÌNH YÊU On-Going
82,399 lượt đọc 4,005 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - SUGAR MAMA On-Going
25,898 lượt đọc 1,717 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - WHISPER Full
8,343 lượt đọc 370 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - HEAVEN Full
3,424 lượt đọc 340 bình chọn PracticalVirgo