Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [SERIES DRABBLES - TAENY] - LIKE, LOVE, HAHA, WOW, SAD. On-Going
307,532 lượt đọc 57,083 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - CƯỠNG TÌNH Full
123,425 lượt đọc 3,530 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - MẸ ƠI CỐ LÊN! Full
102,821 lượt đọc 4,801 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - MÀU TÍNH Full
51,897 lượt đọc 3,271 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [THREESHOT] TAENY - TÀ LỎN TÌNH YÊU Full
25,370 lượt đọc 1,811 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - KIM TỔNG ĐẾN RỒI Full
61,407 lượt đọc 2,278 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - HOA LẠC HOA KHAI. On-Going
35,479 lượt đọc 4,960 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [LONGFIC] TAENY - ENAMORARSE On-Going
133,571 lượt đọc 12,257 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - TÁM MƯƠI KÍ TÌNH YÊU On-Going
85,204 lượt đọc 4,175 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [SHORTFIC] TAENY - DOKIDOKI. On-Going
45,376 lượt đọc 4,591 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - SUGAR MAMA On-Going
27,864 lượt đọc 1,782 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [LONGFIC] TAENY - KOMOREBI On-Going
33,987 lượt đọc 5,212 bình chọn PracticalVirgo
Đọc truyện [Girl Love] - HER On-Going
41 lượt đọc 10 bình chọn PracticalVirgo1
Đọc truyện [ONESHOT] TAENY - WHISPER Full
8,550 lượt đọc 392 bình chọn PracticalVirgo