Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [CHUYỂN VER][Shortfic][2Jae/GOT7] LOVE BLOOMS LATE Full
8,166 lượt đọc 608 bình chọn nqa_gase
Đọc truyện (OneShot) (MarkJin) Sống Tốt, Vợ Nhé! Full
264 lượt đọc 14 bình chọn NguynNguyn211
Đọc truyện [Drop] [Sư-Giải]Yêu Không Hối Hận On-Going
249 lượt đọc 18 bình chọn xiao_lang
Đọc truyện Chuyển ver Full
3,622 lượt đọc 262 bình chọn PoNguyn271
Đọc truyện Thanh Xuân Năm Ấy On-Going
138 lượt đọc 24 bình chọn NguynNguyn279391
Đọc truyện [DROP]Kiếp sau anh sẽ tìm lại em [ SE ] On-Going
8 lượt đọc 4 bình chọn QuynNguyn220
Đọc truyện (Yết harem) Trường học của Ghoul On-Going
5,125 lượt đọc 207 bình chọn UynNguyn237
Đọc truyện [DROP]Suki Kirai Light Novel On-Going
25 lượt đọc 8 bình chọn QuynNguyn220
Đọc truyện (Sakura-Syaoran) Hợp Đồng Tình Nhân On-Going
312 lượt đọc 64 bình chọn NguynNguyn218