Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Be a family ??? On-Going
564 lượt đọc 118 bình chọn Lizzie_The_Cute_Baby
Đọc truyện Thùng rác a.k.a nơi bé quẹt bậy :))) On-Going
504 lượt đọc 100 bình chọn Lizzie_The_Cute_Baby
Đọc truyện Tổng hợp test các team On-Going
196 lượt đọc 17 bình chọn Lizzie_The_Cute_Baby
Đọc truyện Anime chế ( just for fun =))) On-Going
63 lượt đọc 13 bình chọn Lizzie_The_Cute_Baby