Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện soukoku On-Going
200 lượt đọc 11 bình chọn Kotori_Meiko
Đọc truyện [BSD]The Pictures On-Going
43 lượt đọc 2 bình chọn Kotori_Meiko
Đọc truyện [Soukoku] Túy Âm On-Going
56 lượt đọc 3 bình chọn Kotori_Meiko
Đọc truyện My Artbook On-Going
4 lượt đọc 3 bình chọn Kotori_Meiko
Đọc truyện [ Vocaloid] Truth or Dare [Tạm drop] On-Going
1,053 lượt đọc 72 bình chọn _Rinkitori_Mika_
Đọc truyện Tổng hợp Anime ( Hoạt Hình) On-Going
16,048 lượt đọc 1,653 bình chọn Luc_Song_Nhi