Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện [BTS] [SE] [YoonMin] Thoảng qua Full
8,156 lượt đọc 744 bình chọn JungSooWon1996
Đọc truyện [BTS] [JinMon] Oan gia khó lường trước bụng dạ On-Going
9,448 lượt đọc 1,107 bình chọn JungSooWon1996
Đọc truyện [BTS] [YoonSeok] Gã tồi, tôi yêu anh!!! On-Going
3,490 lượt đọc 402 bình chọn JungSooWon1996