Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện +DazChuu+ nhân thú On-Going
81 lượt đọc 9 bình chọn HBch38
Đọc truyện [TS]QUỶ HOÀNG PHI - Sương Hoa[FULL] Full
1,897 lượt đọc 18 bình chọn zChiiz
Đọc truyện [XK]BỆNH VƯƠNG ĐỘC SỦNG KIỀU THÊ[FULL]­ Full
1,818 lượt đọc 19 bình chọn zChiiz
Đọc truyện [Majisuka] Ký Sự 30 Ngày Chăm Con On-Going
4,106 lượt đọc 336 bình chọn Maron_D
Đọc truyện [HH]BỈ NGẠN HOA YÊU[FULL] Full
108 lượt đọc 8 bình chọn zChiiz
Đọc truyện [Soukoku] Túy Âm On-Going
56 lượt đọc 3 bình chọn Kotori_Meiko
Đọc truyện [ Dazai x Chuuya ] Cuộc sống của chúng ta~ On-Going
13,001 lượt đọc 1,168 bình chọn Yoonmin_is_za_best
Đọc truyện 🔸💑🔸FANFIC GILISAAC  🏩💏 ĐẠI GIA ĐÌNH  On-Going
7,824 lượt đọc 583 bình chọn Lanzzzchi
Đọc truyện [XK]ĐỘC Y XẤU PHI[FULL­] Full
2,320 lượt đọc 35 bình chọn zChiiz
Đọc truyện TIỂU VƯƠNG PHI ĐIÊU NGOA KIÊU NGẠO[FULL] Full
724 lượt đọc 15 bình chọn zChiiz
Đọc truyện Fanfic Chiếu Thực On-Going
1,438 lượt đọc 74 bình chọn Cayzchambers
Đọc truyện [DM]BÌNH HÀNH TÌNH NHÂN[FULL] Full
1,124 lượt đọc 60 bình chọn zChiiz