Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện (12 chòm sao) Forget Me Not On-Going
192 lượt đọc 25 bình chọn Hachi_Shimizu
Đọc truyện (12 chòm sao) Mystery Twins! On-Going
65 lượt đọc 7 bình chọn Hachi_Shimizu
Đọc truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc On-Going
20,787 lượt đọc 126 bình chọn mizuki_shana89
Đọc truyện Shop Ảnh Anime On-Going
13,831 lượt đọc 685 bình chọn __Sak_Sao__
Đọc truyện ₩ Giam Lỏng ₩ [ Yandere - Drop ] On-Going
14,075 lượt đọc 967 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện [BL] ( 12 chòm sao ) - Bảo bối, em là của anh On-Going
1,539 lượt đọc 154 bình chọn Murasaki_Shizu
Đọc truyện Một ngoan, hai mất việc, cho em chọn On-Going
1,098,836 lượt đọc 47,344 bình chọn Luu_shi_shi
Đọc truyện Không Tên On-Going
59 lượt đọc 5 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện Trường học Anime On-Going
30 lượt đọc 4 bình chọn Izumi_Shiro
Đọc truyện Một buổi chiều mưa [Oneshort] On-Going
40 lượt đọc 3 bình chọn Hiroshi_Shana
Đọc truyện [ Close ] Yuu Shop: Nhận Tìm Ảnh On-Going
12,770 lượt đọc 2,128 bình chọn _Yuu_Otakashi_
Đọc truyện [Shiro]Yêu nữ.Anh thích hôn em On-Going
87,200 lượt đọc 157 bình chọn Kieji_Shiro