Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi On-Going
923,782 lượt đọc 55,341 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện Linh Tinh Full
2,135 lượt đọc 270 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện Hết giận thì yêu thôi On-Going
11,440 lượt đọc 454 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện [Hoàn] Trách Nhiệm Full
1,634 lượt đọc 211 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện [Hoàn] Buông Full
2,265 lượt đọc 217 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện [Hoàn] Anh sẽ yêu em mãi chứ? Full
507 lượt đọc 89 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện Bãi Đất Hoang Sau Nhà_van luu On-Going
193 lượt đọc 0 bình chọn vanluupro
Đọc truyện Con mệt lắm, mẹ ơi... On-Going
258 lượt đọc 67 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện đoản Full
50,481 lượt đọc 2,507 bình chọn bimmonmunmin
Đọc truyện KHÔNG TÊN On-Going
45,276 lượt đọc 2,090 bình chọn Ca_Vang520
Đọc truyện Thơ Tự Do On-Going
6,405 lượt đọc 532 bình chọn Ca_Vang520