Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi On-Going
580,648 lượt đọc 28,107 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện Gửi Người Yêu Cũ Full
2,970 lượt đọc 194 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện Linh Tinh Full
1,170 lượt đọc 169 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện [Hoàn] Trách Nhiệm Full
749 lượt đọc 127 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện [Hoàn] Buông Full
1,513 lượt đọc 154 bình chọn Ha_Van
Đọc truyện Bãi Đất Hoang Sau Nhà_van luu On-Going
193 lượt đọc 0 bình chọn vanluupro
Đọc truyện KHÔNG TÊN On-Going
41,457 lượt đọc 1,953 bình chọn Ca_Vang520
Đọc truyện Thơ Tự Do On-Going
5,925 lượt đọc 506 bình chọn Ca_Vang520
Đọc truyện Hình ảnh dành cho sắc nữ On-Going
554,383 lượt đọc 9,724 bình chọn Hoang_Nha_Vy
Đọc truyện đoản On-Going
19,331 lượt đọc 946 bình chọn bimmonmunmin
Đọc truyện (Anti Twice) FC Thrice Cá Vàng VN❤ On-Going
189 lượt đọc 18 bình chọn Twice_ca_vang