Đọc Truyện theo thể loại
Đọc truyện Thơ Tự Do On-Going
6,399 lượt đọc 532 bình chọn Ca_Vang520
Đọc truyện KHÔNG TÊN On-Going
45,233 lượt đọc 2,080 bình chọn Ca_Vang520
Đọc truyện Nô Lệ Tình Dục ( 21+ đam mỹ) On-Going
10,175 lượt đọc 446 bình chọn Ca_Vang520
Đọc truyện Lời Yêu Muộn Màng On-Going
1,190 lượt đọc 117 bình chọn Ca_Vang520
Đọc truyện [Twoshort] [EDIT] [VKOOK] Tình yêu sai trái On-Going
66 lượt đọc 3 bình chọn pang_zlihn